USA Summer Camp 2017

Country
United States of America
Region
Type

Summer Camp USA 2017
High School Global Centre, Utah
วันที่ 10 April - 8 May 2017 ราคา 202,000 บาท


ปิดเทอมเดือนเมษายน 2560 ทาง Click ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโปรแกรมซัมเมอร์ให้น้องๆได้มีโอกาสลองเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของ U.S.A. พร้อมทั้งเตรียม American Buddy นักเรียนท้องถิ่นของประเทศฯ ให้คอยเป็นเพื่อนกับน้องๆ และมีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษและปรับพื้นฐานของน้องๆก่อนเข้าชั้นเรียน รวมถึงได้เตรียมกิจกรรมสันทนาการเช่น Ice Breaking, Team Building เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม และการแสดงความเห็นในที่สาธารณะอย่างถูกต้องและเหมาะสม

รวมถึงได้จัดโปรแกรม ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง LA Hollywood, Universal Studio, Disney Land และ Beverly Hills ราคารวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าทำวีซ่า ค่าที่พักกับ Host Family ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ ค่าอาหาร และค่าประกันอุบัติเหตุ


พิเศษ หากจองภายใน 31 ธันวาคม 2559 จะได้รับส่วนละท่านละ 3,000 บาท

เรียนภาษาอังกฤษจันทร์ - ศุกร์ นักเรียนจะมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลร่วมกับนักเรียนอเมริกัน โดยมี  American Buddy พร้อมคอร์สพัฒนาและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ Ice Breaking, Team Bulking และทัศนศึกษาต่างๆมากมาย 

  พักแบบโฮมสเตย์ 1 ครอบครัวต่อนักเรียน 2 คน รวมค่าซักรีด และค่าอาหาร 3 มื้อ

 

USA_Summer_Camp_2016_host.jpg USA_Summer_Camp_2016_host1.jpg

อุบัติเหตุและสุขภาพ วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ท่านละ 202,000 บาท (รวม LA Trip ) พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,000 บาท
 

- LA Hollywood

- Universal Studio

- Disney Land

- Beverly Hills


 

เป็นโรงเรียนที่อยู่ในรัฐ Utah ทางตะวันตกประเทศสหรัฐอเมริกา บริเวณเทือกเขาร็อกกี้ มีเมืองหลวงคือซอลต์เลกซิตี้ เป็นเมืองที่เงียบสงบ สะอาดเป็นระเบียบ ผู้คนเป็นมิตร เป็นเมืองที่เน้นด้านการศึกษามานานเป็นอันดับแรก รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติอาร์เชส อุทยานแห่งชาติไซออน และ อุทยานแห่งชาติไบรซ์

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
30/178 ซ. เรวดี 44 (ซ. 31/1 เดิม)  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
094-196-6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail: info@clickeducation.net