USC International Academy

Country
United States of America
Region
USA
Type

USC International Academy 
www.international.usc.edu/

USC International Academy เป็นสถาบันภาษาของ University of Southern California หรือ  USC
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ในเมือง Los Angeles รัฐ California USC เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของอเมริกา
ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอเมริกา 

สถาบันภาษา International Academy ตั้งอยู่ใน University of Southern California (USC)
University of Southern California (USC) จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่นี่อยู่ในอันดับต้นๆของอเมริกา
ด้วยคุณภาพการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย และการดูแลนักศึกทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม และการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อีกทั้ง USC ยังตั้งอยู่ใน Los Angeles ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก


 และทุกหลักสูตรใน USC ได้รับการสนับสนุนเงินในการทำวิจัยในอันดับต้นๆของอเมริกา สถาบันแห่งนี้มีชมรมมากถึง 850 ชมรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
มีห้องสมุดที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว มีนักศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมมากกว่า 40,000 คน


  INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IE)  หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น

หลักสูตรนี้เรียนในวิทยาเขตของ USC ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน
โดย
 เนื้อหาหลักสูตรจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดแก่นักเรียนในเวลาอันรวดเร็ว
หลักสูตรนี้ เปิดเรียน 6 ครั้งตลอดทั้งปี โดยทางสถาบันมีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวคอยช่วยดูแลและสนับสนุนการเรียน ให้กับนักเรียนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปี

PRE-MASTER’S PROGRAM  (PM)
หลักสูตรนี้นักเรียนที่จะเรียนต้องได้รับใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย USC ก่อนแต่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTS 
นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ ในการเรียนระดับปริญญาโทพร้อมทักษะการทำวิจัยที่จำเป็นในการประสบ ความสำเร็จในการเรียนที่USC ต่อไป

หลักสูตรนี้จะมีการสอนเพื่อเตรียมตัวสอบจะนักเรียนจะช่วยในการพิชิตคะแนน GRE/GMAT ได้ไม่ยากอีกต่อไป
                          
คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.00
ส่วนระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-intermediate
มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 61 / IELTS 5.5 หรือ TOEFL IBT 75 / IELTS 6 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสาขาที่สมัคร หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ท่านจะต้องทดสอบระดับความสามารถทางภาษาของ International Academy ก่อนเพื่อเป็นการพิจารณาว่าท่านผ่านเกณฑ์ภาษาขั้นต่ำในการรับเข้าเรียนMASTER’S PREPARATION PROGRAM (MP)
เป็นหลักสูตเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในระดับปริญญาโท และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS และ GRE/GMAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นักเรียนจะได้รับคำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทอย่างละเอียด พร้อมการอบรมเพื่อให้ได้การตอบรับจากหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และประสบผลสำเร็จในการเรียนต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-intermediate มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 51 / IELTS 5.0 หรือ TOEFL IBT 61 / IELTS 5.5 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสาขาที่สมัครหากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนสามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขในหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมได้ โดยที่ยังไม่ได้สอบวัดระดับภาษา (ซึ่งนักเรียนจะต้องทดสอบในวันเปิดเทอมและผลสอบจะประกาศในวันแรกของการเรียนทันที)

UNDERGRADUATE PREPARATION PROGRAM (UP) 

เป็นหลักสูตรที่ให้คำแนะแนวการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอย่างครอบคลุมทั้งการสัมมนาวิชาการ การทำเวิร์คช้อป และการให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยตรงจากทาง USC และมหาวิทยาลัยพันธมิตรมากมาย

นักเรียนจะได้รับความรู้ในการการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
และ เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS และ SAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ได้ศึกษามาเป็นจำนวนอย่างน้อย 5 เทอมการศึกษา
ระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-intermediate มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 61 / IELTS 5.5 หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนสามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขในหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมได้ โดยที่ยังไม่ได้สอบวัดระดับภาษา ซึ่งนักเรียนจะต้องทดสอบในวันเปิดเทอมและผลสอบจะประกาศในวันแรกของการเรียนทันที

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation