Charles Sturt University

Country
Australia
Region
Type

Charles Sturt University (CSU) Study Centres
http://www.csustudycentres.edu.au

Charles Sturt University (CSU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียที่มีหลักสูตรมากกว่า 400 หลักสูตรให้นักเรียนเลือกเรียนตามความต้องการของตัวเอง CSU มีจำนวนนักเรียนจากทั่วโลกกว่า 38,000 คน

Charles Sturt University หรือ CSU จัดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ลำดับที่ 5 และติดอันดับท็อปมหาวิทยาลัยที่มีบัณฑิตได้รับการจ้างงานในอัตราสูงสุด ด้วยคุณภาพของหลักสูตร และโปรแกรมการฝึกงานทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากการทำงานจริง และมีคุณสมบัติตามที่องค์กรและบริษัทต้องการ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย CSU ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรธุรกิจมากมาย ทำให้นักศึกษามีเครือข่ายในการทำงานที่หลากหลาย
- หลักสูตรและเทคนิคการสอนของ CSU Study Center ได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงจากผลการค้นคว้าวิจัยเพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการทำงานในชีวิตจริง

- หลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากองค์กรและบริษัททั่วโลก

- จำนวนนักเรียนต่อห้องมีขนาดเล็ก ทำให้เข้าถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และดูแลได้อย่างทั่วถึง

- 82.3% ของบัณฑิตที่จบจาก CSU จะได้รับการจ้างงานภายใน 4 เดือน

- มีระบบการพิจารณาโอนหน่วยกิต โดยอ้างอิงจากประวัติการเรียนและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนสามารถเรียนจบได้เร็วขึ้น

- อัตราค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล

- สอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ และเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านธุรกิจ

- ระบบการเรียนการสอนที่ใช้  web-based training 
CSU Study Centres มีสองวิทยาเขต คือที่ Sydney และ Melbourne 

1. Sydney
Level 1, 63 Oxford Street, Darlinghurst, NSW 2010, Australia  

Sydney จัดว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากของออสเตรเลีย ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียอีกด้วย นอกจากไปเรียนแล้ว สิ่งที่นักเรียนทุกคนที่ไปซิดนีย์ต่างใฝ่ฝันก็คือ

- การไปเยี่ยมชมโรงละครโอเปร่าหรือที่เรียกกันว่า Sydney Opera House สถานที่ๆมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของออสเตรเลีย

- Botanical Gardens สถานที่ๆนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างพักผ่อนหรือออกกำลังกายในสวนที่เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด

-  Australia National Maritime Museum Sydney สถานที่ๆนักเรียนสามารถศึกษาความเป็นมาของเรือ(จำลอง)ของกัปตัน Cook ผู้โด่งดัง รวมทั้งเรือรบและเรือดำน้ำจำลองอีกด้วยซึ่งสถานที่เหล่านี้รวมทั้งสถานีรถไฟอยู่ไม่ไกลจาก CSU Study Centres นักเรียนสามารถเดินหรือใช้บริการรถประจำทางหรือรถไฟไปยังที่ต่างๆได้สะดวก

2. Melbourne

399 Lonsdale Street, Melbourne, VIC 3000, Australia

Melbourne เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของออสเตรเลีย รองจาก Sydney เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีระบบการคมนาคมที่สะดวกมาก มีรถไฟและรถประจำทางในแต่ละพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ การเดินทางไปในแต่ล่ะที่จัดว่าง่ายเลยทีเดียว ซึ่ง CSU Study Centres ก็ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเมลเบิร์น โดยนักเรียนสามารถเดินทางไป

- Melbourne Shopping Centre เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆได้

- State Library ห้องสมุดที่เพียบพร้อมไปด้วยหนังสือหลากหลายประเภท

- Melbourne Aqualium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่จะให้ความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมและ

- Eureka Tower ที่ๆเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมวิวจากที่สูง โดยเห็นเมืองเมลเบิร์นโดยรอบซึ่งสถานที่เหล่านี้รวมทั้งสถานีรถไฟอยู่ไม่ไกลจาก CSU Study Centres นักเรียนสามารถเดินหรือใช้บริการรถประจำทางหรือรถไฟไปยังที่ต่างๆได้สะดวก
ปริญญาตรี

•   Bachelor of Accounting
•   Bachelor of Business

- Human Resource Management
- Management
- Marketing

• Bachelor of Business Studies
• Bachelor of Information Technology

ปริญญาโท

•   Graduate Diploma of Accounting
•   Graduate Diploma of Commerce
•   Graduate Diploma of Information Technology
•   Master of Business Administration
•   Master of Commerce
•   Master of Information Technology
•   Master of Professional Accounting
Academic and English Requirements
ปริญญาตรี

• จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.0
• IELTS Overall 6.0 โดยไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5

ปริญญาโท

• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
• IELTS Overall 6.0 ส่วน Writing ต้องได้ 6.0 และส่วนอื่นๆต้องไม่ต่ำกว่า 5.5

หากนักเรียนได้คะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนสามารถไปเรียนหลักสูตร

นักเรียนสามารถเรียน English for Academic Purposes (EAP) ได้ที่สถาบัน Embassy English และสามารถเข้าเรียนต่อที่ CSU Study Centres ได้โดยตรง
1.  พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ (Homestay)

2.  พักในหอพักที่ CSU Study Centres จัดให้

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation