Ellesmere College

Country
United Kingdom
Region
Type

Ellesmere College ก่อตั้งเมื่อปี 1884 มีชื่อเสียงในวิชาด้าน การกีฬาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ Tennis, ยิงปืนและว่ายน้ำ ที่นี่เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 7-19 ปี มีจำนวนนักเรียนประมาณ 600 กว่าคนโดยมีจำนวนของนักเรียนต่างชาติประมาณ 90 คน โดยนักเรียนต่างชาตินั้นมากจาก 30 กว่าประเทศทั่วโลก ทางโรงเรียนได้มีการจัดเตรียมหลักสูตร Foundation ในรูปแบบ Pre-Sixth form สำหรับนักเรียนที่ต้องการการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ หรือทักษะการเรียนรู้ โดยนักเรียนจะได้เรียนไปพร้อมๆกับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร เเละที่โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่สำหรับนักเรียนต่างชาติ คอยดูเเล ความสะดวกสบายให้แก่นักเรียน ไปจนถึงความเป็นอยู่ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่หอพักเป็นของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ 


http://www.ellesmere.com/