ALBANY JUNIOR HIGH SCHOOL

Country
New Zealand
Region
Type

ALBANY JUNIOR HIGH SCHOOL

โรงเรียนมัธยมแบบสหะศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา เกรด 7 -เกรด10 โรงเรียนแอลบานีสร้างขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาและโครงสร้างลักษณะเฉพาะตัวเพื่อปรับความต้องการให้เข้ากับนักเรียนมัธยมในยุคปัจจุบัน นโยบายของทางโรงเรียนจะมีการเอาใจใส่นักเรียนโดยมีความใกล้ชิดกับนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อประสิทธิสภาพและศักยภาพของตัวนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำเร็จของนักเรียนในระยะยาวและการเรียนต่อในอานาคต

 

ที่ตั้ง : Appleby Rd , Albany Highway ใกล้กับ Massey University
เปิดสอนในระดับ
 : Year 7-10
ประเภทโรงเรียน
 : Homestay / รับทั้งนักเรียนชายหญิง
จำนวนนักเรียน : 1200 คน
 

 • ความหลากหลายในด้านหลักสูตรวิชาที่ได้รับการยอมรับ
 • มีการให้นักเรียนได้การประเมิณตนเอง เพื่อความชัดเจนในจุดประสงค์ของนักเรียนในอานาคต
 • มีหลักสูตรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียนและสังคม และฝึกฝนการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆและผู้ใหญ่
 • มี Facility ดีมาก ทั้งโรงยิมขนาดโอลิมปิก โรงละครขนาดมาตรฐานระดับโลก
 • โดดเด่นทางด้านวิชาการ ภาษา และคณิตศาสตร์
 • มีกีฬามากมายหลายประเภท รวมไปถึง ศิลปะ ทั้ง Performing Arts และ Visual Arts
 •  
สำหรับเกรด 7 และเกรด 8 ก็สอนในห้องเรียนประจำในคลาสวิชาภาษาอังกฤษ การเรียนวิชาสังคมศึกษา การศึกษาทางด้านกายภาพ สุขภาพและการแสดงศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิชาหลักสำหรับเกรด 7 และเป็นวิชาพิเศษสำหรับเกรด 8 โรงเรียนจะมีครูที่เชี่ยวชาญสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ดนตรี วิชาศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เทคโนโลยี และภาษา ครูประจำชั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติกับนักเรียนที่ตะง่ายขึ้นเมื่อต้องขึ้นไปอยู่ในระดับเกรด 9 และเกรด 10
 

การเรียนในระดับชั้นเกรด 9 และเกรด 10

วิชาหลัก

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • สุขศึกษาและกายภาพ
 • ศิลปะ (เกรด 9)

วิชาตัวเลือกสำหรับเกรด 9

 • แดนซ์
 • การออกแบบกราฟฟิค
 • ละคร
 • เศรษฐศาสตร์
 • เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • ภาพยนตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • กราฟฟิค
 • ชีววิทยามนุษย์
 • ICT
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • การแสดงดนตรี
 • หุ่นยนต์
 • สัตววิทยา
 • ภาษาสเปน
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ทัศน์ศิลป์

วิชาเลือกสำหรับเกรด 10

 • การศึกษาด้านสถานประกอบการ
 • เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • ภาพยนตร์
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • กราฟฟิค
 • ประวัติศาสตร์
 • ICT
 • การศึกษานอกห้องเรียน
 • การแสดงดนตรี
 • การศึกษาสัตว์เล็ก
 • ภาษาสเปน
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องการจัดหาโฮมสเตย์ไว้ให้สำหรับนักเรียน ทางโฮมสเตย์จะจัดหาอาหารมื้อเช้า และมื้อค่ำไว้ให้ ครอบครัวของโฮมสเตย์ที่ให้การดูแลนักเรียนนั้นทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหาให้ตามความต้องการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล โฮมสเตย์ส่วนมากมีความทุ่มเท และได้รับการคัดเลือกและตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน รวมถึงมีการตรวจประวัติคดีต่างๆของครอบครัวโฮมสเตย์นั้นๆด้วย มีประสบการณ์ในการให้การดูแลนักเรียนนานาชาติมายาวนาน

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation