KIMT (KIING'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY)

Country
Australia
Region
Type

KIMT หรือ King's Institute of Management and Technology

สถาบันตั้งอยู่ในเมือง Brisbane ล้อมรอบไปด้วยอ่าวและทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติ สะดวกสบายในการเดินทาง และมีแหล่องท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมมากมาย สถาบันให้ความสำคัญกับคุณภาพทางการศึกษาและความก้าวหน้าในอานคตของนักเรียน สถาบันมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาประสบความสำเร็จในอานาคต ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและหน้าที่การงาน โดยมีค