Summer in Brisbane Government High School 2019

Country
Australia
Region
Type

Summer at government school in Brisbane Australia  2019

ปิดเทอมเดือนเมษายน 2562 นี้ ทีมงาน Click Education Consultant ได้ร่วมมือกับโรงเรียนรัฐบาลของ รัฐควีนส์แลนด์ ณ เมือง BRISBANE จัดโครงการซัมเมอร์ระยะสั้นให้ ให้กับน้องๆนักเรียนที่มีอายุ 10-17 ปี เนืองด้วยความเป็นอยู่ที่และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นเมืองแห่งการศึกษาอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศออสเตรเลีย ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและวิชาการ และมีค่าครองชีพที่มีความเป็นไปได้ ทางทีมงานจึงเล็งเห็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆนักเรียนไทยที่จะได้ ทดลองเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลของรัฐควีสแลนด์ โดยน้องๆจะได้ซึมซับบรรยากาศของการเรียนการสอนและกิจกรรมที่นักเรียนชาวออสซี่ได้ทำจริงๆ รวมไปถึงน้องๆจะได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาเพื่อให้มีศักยภาพมายิ่งขึ้น เพราะจะได้เข่าเรียนร่วมกันกับนักเรียน Local และมีนักเรียนชาวออสซี่เป็น Buddy คอยช่วยเหลือน้องๆนักเรียน เพื่อให้ใช้ชีวิตในโรงเรียนได้คล่องตัวมากขึ้น

กิจกรรม Summer Australia ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นแบบ Global Leadership Program ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะเพื่อวางรากฐานสำหรับอนาคตให้น้องๆได้มีการเรียนรู้ในการเป็นผู้นำให้ทั้งกับตนเองและผู้อื่น เตรียมความพร้อมทั้งความรับผิดชอบ ต่อชีวิตประจำวันของตัวเอง การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านี้ 
ในวันหยุดสุดสัปดาห์ น้องๆจะได้ทำโปรแกรมสันทนาการต่างๆ ร่วมกับ Host Family , ทัศนศึกษาที่ Warner Brother Movie World  ที่ Gold Coast และ ท่องเที่ยวเมือง Sydney ก่อนกลับประเทศไทย

รับนักเรียนอายุ  10-17 ปี ขึ้นไป

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ+เข้าเรียนคลาสจริงร่วมกับกันเรียน Local ชาวออสซี่ในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์ ณ เมือง บริสเบน โดยตอนเช้าเรียนภาษาอังกฤษ ตอนบ่ายเข้าเรียนคลาสปกติร่วมกันกับนักเรียนLocal โดยน้องๆแต่ละคนจะมี Buddyชาวออสซี่ คอยประกบเพื่อความคล่องตัวในการใช้ชีวิตในโรงเรียน พร้อมทั้ง
โปรแกรมสันทนาการต่างๆ ร่วมกับ Host Family ในวันหยุดสุดสัปดาห์  , ทัศนศึกษาที่ Warner Brother Movie World  ที่ Gold Coast และ ท่องเที่ยวเมือง Sydney ก่อนกลับประเทศไทย


 
ที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อม อาหาร 3 มื้อ พัก 2 คน ต่อ 1 บ้าน  / หากต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท ราคา 173,000 บาท 

** Promotion ส่วนลด 3,000 บาท เมื่อสมัครและชำระเงิน ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ** 
 • ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียนและกิจกรรมตลอดหลักสูตร
 • ที่พักแบบโฮสเสตย์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ 2 คนต่อบ้าน /หากต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท
 • งานเลี้ยงตอนรับและอำลา จากทางโรงเรียน / ครอบครัวโฮมสเตย์
 • ประกาศนีย์บัตร
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าบริการรถรับ-ส่ง
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทางและครูพี่เลี้ยงคนไทยตลอดการเดินทาง
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น Bus Pass , Sim Card , Internet , นำหนักกระเป๋า, ฯลฯ
 • ค่าอาหารระหว่างทริป Sydney 
หมายเหตุ 
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Host Family ในแต่ละบ้านโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด อย่างไรก็ตามจะมีครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเด็กๆทำกิจกรรมในกรณีที่  Host Family ไม่สะดวก
 • ค่ามัดจำ 40,000 บาท ภายในวันที่สมัคร และชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือภายใน 15 มกราคม 2562 ๖มิฉนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
 • ทางโครงการขอสวงสิทธิ์ไม่คนเงินมัดจำในกรณ๊ที่นักเรียนยกเลิกการเดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คน

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
30/178 ซ. เรวดี 44 (ซ. 31/1 เดิม)  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
094-196-6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail: info@clickeducation.net