Vancouver School Board (VSB)

Country
Others
Region
Type

ยินดีต้องรับสู่แวนคูเวอร์

โรงเรียนแวนคูเวอร์สคูลบอร์ด (VSB) หลักสูตรนานาชาติเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 หรือเรียนภาคฤดูร้อน

 • ประชากรประมาณ 2,500,000 คน
 • อุณหภูมิอยู่ที่ 5 - 27 องศาเซลเซียส
 • มีเที่ยวบินถึงสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์
 • มีบริการ และความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หลากหลายภาษารวมถึงบริการด้านสุขภาพ
โรงเรียนแวนคูเวอร์ยินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติ โรงเรียนของเรามีหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีคุณครูที่ทุ่มเทในการสอนและดูแลนักเรียน อีกทั้งมีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
 • ปีการศึกษาเริ่มเดือนกันยายน ถึงเดือนมิถุนายน
 • โดดเด่นด้านวิชาการ ทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก
 • ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษามณฑลบริติชโคลัมเบีย หรือหลักสูตรระยะสั้น
 • มีคุณครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 • บริการโฮมสเตย์
 • ประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา แคลคูลัส บัญชี กฎหมาย
 • วงดนตรีสากล ออร์เคสตร้า การร้องประสานเสียง การแสดง การเต้นรำ กราฟิก การออกแบบแฟชั่น และภาพยนตร์
 • พลศึกษา ชมรมกีฬา
 • ภาษาฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น และจีน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนแบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD)

นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการเป็นพิเศษสามารถลงเรียนในหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า (Advanced Place - ment courses) ในวิชาแคลคูลัส คอมพิวเตอร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีการเปิดสอน
โรงเรียนเปิดรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในเมืองแวนคูเวอร์ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงเกรด 7 ในหลากหลายพื้นที่ โดยการเลือกโรงเรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถทา่งด้านภาษาอังกฤษของเด็ก , อายุ และที่ตั้งของบ้านพักอาศัย
 • การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
 • มีครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติ
 • เจ้าหน้าที่ที่พูดได้หลากหลายภาษา
 • เข้าถึงแพทย์และทันตแพทย์ที่พูดได้หลายภาษา
 • แนะนำการท่องเที่ยวในพื้นที่
 • โครงการเพื่อนช่วยติว (Peer Tutoring)
ทางโรงเรียนมีการให้บริการจัดหาโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดาในขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา
 
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ประเพณี จากการอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดา
 • การพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะได้ห้องพักส่วนตัวพร้อมโต๊ะทำงาน และอาหารสามมื้อ ด้วยราคาที่เหมาะสม
 • ผู้ให้บริการโฮมสเตย์สามารถให้บริการเป็นผู้ปกครองของนักเรียน (custodianship)
 • นักเรียนสามารถสมัครเข้าโปรแกรมโฮมสเตย์หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจากโรงเรียน
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของมณฑลบริติชโคลัมเบีย
 
 • เกรด 8 - 12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
 • ระดับอนุบาล (อายุ 5 - 12 ปี)
 • ขนาดชั้นเรียน : นักเรียนจำนวน 20 - 30 คน
 • ขนาดโรงเรียน : 400 - 2,000 คน
 • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู : นักเรียน 20 - 30 คน ต่อครู 1 คน
 • ปีการศึกษา : เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน
 • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย : นักเรียนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครเรียนต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาได้

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation