Vernon School District

Country
Others
Region
Type

เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมือง   ที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

กันยายน/ พฤศจิกายน / กุมภาพันธ์ / เมษายน โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลายและ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม
- ประถมศึกษา (อนุบาล – ม.1) 
- มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
- พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน
- หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นฤดูหนาว
- พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล    โฮมสเตย์ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสบการณ์โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ทาง Vernon School District ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และคัดสรรครอบครัวชาวแคนาดาให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติระหว่างการศึกษา โฮมสเตย์จะบริการอาหาร 3 มื้อต่อวันและห้องนอนส่วนตัว แต่ละครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียน โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary School)
เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/fulton/Pages/default.aspx
เปิดสอน : Grade 8-12     
จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 900 คน
จุดเด่นของโรงเรียน : ด้านกีฬา ศิลปกรรมและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทอมการศึกษา
 
คลาเรนซ์ ฟุลตัน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียว ในบริติชโคลัมเบียที่ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบ 4 ภาค ดังนั้นนักเรียนที่คลาเรนซ์จะลงเรียน 2 รายวิชาต่อภาค ภาคละ 10 สัปดาห์ ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนโปรแกรมระยะสั้น และนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาเข้มข้นแบบเร่งรัด

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม (Charles Bloom Secondary School)
เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/bloom/Pages/default.aspx
เปิดสอน : Grade 7-12  
จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 500 คน
จุดเด่นของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดในเวอร์นอน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตแบบชาวแคนาดา
 
 
ชาร์ลส์ บลูมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่นำเอาแนวคิดแบบโรงเรียนชุมชนมาใช้ร่วมด้วย ตั้งอยู่ในชุมชนลุมบีซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวอร์นอนประมาณ 30 นาที มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ในเขต  นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนที่บลูมจะได้รับประโยชน์จากความเป็นชุมชนที่แน่นแฟ้น จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจากสภาพเมืองชนบทซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวแคนาดาอย่างแท้จริง

โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School)
เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/kalamalka/Pages/default.aspx
เปิดสอน : Grade 8-12     
จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 720 คน
จุดเด่นของโรงเรียน : ความเป็นเลิศทางวิชาการ วงดนตรี และด้านกีฬา
 
 
คัลลามัลกาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขตที่ร่มรื่นน่าอยู่ใกล้กับชุมชนโคลด์สตรีมและใกล้ๆ กับทะเลสาบคัลลามัลกา คัลเป็นโรงเรียนที่มีความแข็งแกร่งทั้งในเรื่องวิชาการและการกีฬา
 
 
 

โรงเรียนเวอร์นอน (Vernon Secondary School)
เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/vss/Pages/default.aspx
เปิดสอน : Grade 8-12    
จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 1,100 คน
จุดเด่นของโรงเรียน : ด้านการแสดง ด้านกีฬา วิชาเศรษฐศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม
เวอร์นอนเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีหลักสูตรหลากหลายมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในเมือง เปิดสอนรายวิชาทุกแขนง โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านกีฬา ศิลปกรรม และวิชาการ นักกีฬาโรงเรียนได้เข้าแข่งขันในระดับมณฑลเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เคอร์ลิง ฟุตบอล  หรือกีฬาอื่น ภาควิชาการละครมีชื่อเสียงในการผลิตละครเพลง ทางด้านวิชาการ โรงเรียนมีโปรแกรมเศรษฐศาสตร์เปิดสอน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ดีที่สุดของมณฑล

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน (W.L. Seaton Secondary School)
เว็บไซต์ : https://www.sd22.bc.ca/school/seaton/Pages/default.aspx
เปิดสอน : Grade 8-12     
จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 850 คน
จุดเด่นของโรงเรียน : เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ความหลากหลายเชื้อชาติของนักเรียน การแสดงที่เป็นเลิศ ดับเบิลยู แอล ซีตัน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระบบสองหลักสูตร คือหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ซึ่งมีที่นี่เพียงแห่งเดียวในเมือง ซีตันจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติมากที่สุดของเขต เหมาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในแคนาดาอย่างมาก
  -   สภาพแวดล้อม มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับการเรียน การทำกิจกรรม


-    Vernon School District เป็นสถาบัน ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก

-    Vernon School District ได้รับการยอมรับจาก รัฐบาลว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของ Vernon School District มีความทันสมัย นักเรียนไทยไม่มากเหมาะกับการพัฒนาภาษา

-    ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของ แคนาดา มีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาใน แคนาดา


 

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6 ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation