Kaplan International college

Country
Australia
Region
Type

Kaplan International College
www.kaplaninternational.com

ให้ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และ บริการความช่วยเหลือน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาภาษา สถานที่ตั้งที่มีอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วโลกน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีเนื่องจากสถาบันได้ทำการเปิดการเรียนการสอนมากว่า 40 ปี น้องมั่นใจได้เลยถึงความมีคุณภาพ ในด้านของหลักสูตรนั้นเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายในทุกระดับชั้นตั้งแต่ Beginner to Advanced ไม่ว่าน้องๆจะมีเป้าหมายอะไร Kaplan International College สามารถนำน้องๆ ไปสู่เป้าหมายที่น้องๆ ต้องการได้นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนที่ทันสมัย อาจารย์ที่มีความเป็นกันเอง ห้องเรียนที่มีความเป็นนานาชาติขนาดเล็ก

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Academic Year and Semester

จะช่วยเปิดโลกทัศของน้องๆให้กว้างขึ้นหลักสูตรนี้จะตอบสนองความต้องการและความสนใจของน้องได้ครบถ้วนเพราะนอกจากการเรียนภาษาแล้วหลักสูตรยังผสมผสาน วิชาเลือกที่น่าสนใจการเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการฝึกงานที่ให้ประสบการณ์บริการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย


ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร

เทอม1
ทักษะแบบเข้มข้นในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมถึงวิชาเลือกต่างๆ เช่น การออกเสียง การสนทนาในสถานการณ์ปัจจุบัน
เทอม 2 
ทักษะแบบเข้มข้นในด้าน ภาษาอังกฤษ+วิชาเลือก หรือ English for Business หรือหลักสูตรเตรียมสอบ +แนะแนวการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เทอม 3
ทักษะแบบเข้มข้นในด้าน การฝึกงาน หรือภาษาอังกฤษ + การฝึกงาน หรือหลักสูตรเตรียมสอบ +แนะแนวการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย


ทั้งหมดนี้ถือเป็นทางเลือกและโอกาสที่ดีสำหรับหลักสูตรนี้แต่หลักสูตรจะผันแปรตามความสามารถทางภาษาของน้องๆวิชาเลือกที่จะเปิดสอนขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ในแต่ละเมือง
 

Kaplan International College College / Sydney Mainly beach / Sydney City

สถาบันตั้งอยู่ในอาคาร 6 ชั้นทันสมัยใจกลางเมืองซึ่งจะทำให้น้องๆแสนจะสะดวกสบายซึ่งมีห้องเรียนขนาดใหญ่ถึง 24 ห้อง พร้อมห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ร้านอาหารและสวนบนระเบียง

 

หลักสูตร จำนวนคาบ/สัปดาห์ ระยะเวลา/สัปดาห์ AUD บาท

INTENSIVE ENGLISH

 
35 12 WEEKS 3,948 98,700
    24 WEEKS 7,560 189,000

Kaplan International College College / Perth
ตั้งอยู่ภายในอาคารที่ทันสมัย ในย่านธุรกิจและการจับจ่ายซื้อของที่ West Perth พร้อมมีบริการฟรีรถโดยสารจากโรงเรียนไปยังสถานีรถประทำทางและสถานีรถไฟหลัก สถาบันประกอบไปด้วย ห้องเรียนอันทันสมัย 18 ห้องเรียน ห้องอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ ศูนย์มัลติมีเดีย และห้องพักผ่อนของนักเรียนที่กว้างขวางพร้อมห้องครัว นอกจากนี้ระหว่างเรียนน้องๆยังหากิจกรรมต่างๆเพื่อความเพลิดเพลินได้ Perth Zoo น้องๆสามารถชื่นชมกับสัตว์พี่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียได้มากมาย ชมปลาวาฬ และปลาโลมา ท่องเที่ยวที่ Western Australia ท่องเที่ยว ดำน้ำ อาบแดด และพายเรือในแม่น้ำ Swan
 
หลักสูตร จำนวนคาบ/สัปดาห์ ระยะเวลา/สัปดาห์ AUD บาท

INTENSIVE ENGLISH

 
35 12 WEEKS 3,864 96,600
    24 WEEKS 7,392 184,800

Kaplan International College College / Brisbane 

Kaplan Kaplan International College Brisbane ตั้งอยู่ใจกลางเมือง พร้อมมีบริการคมนาคมสาธารณะที่สวยงาม รวมถึงร้านค้า คาเฟ่ โรงภาพยนตร์และภัตตาคารต่าง ๆ มากมายในบริเวณใกล้เคียง และด้วยห้องเรียนที่มีสีสันสดใสพร้อมระบบแอร์ปรับอากาศ รวมถึงบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายฟรีในห้องนั่งเล่นและห้องสมุด ของนักศึกษา จึงทำให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ
 
หลักสูตร จำนวนคาบ/สัปดาห์ ระยะเวลา/สัปดาห์ AUD บาท

INTENSIVE ENGLISH

 
35 12 WEEKS 3,612 90,300
    24 WEEKS 6,720 168,000
 
Kaplan International College College / Melbourne 
ตั้งอยู่ภายในอาคารที่ทันสมัย ใจกลางเมือง MELBOURNE ในอาคารที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ครบครัน แถมเด็กไทยน้อยด้วยจ้า

 
หลักสูตร จำนวนคาบ/สัปดาห์ ระยะเวลา/สัปดาห์ AUD บาท

INTENSIVE ENGLISH

 
35 12 WEEKS 3,864 96,600
    24 WEEKS 7,392 184,800


Kaplan International College College / Cairns

ตั้งอยู่ภายในย่านธุรกิจใจกลางเมือง แคนส์ (Cairns) การเดินทางศูนย์กลางสถานีรถไปของเมืองตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียน Kaplan International English, Cairns เป็นโรงเรียนไม่ใหญ่มากขนาด 12 ห้องเรียนมีบรรยากาศภายในโรงเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น กระดานอัจฉริยะ, ห้องสมุด, ห้องนั่งเล่น, ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย และ ส่วนพักผ่อนกลางแจ้ง
 
หลักสูตร จำนวนคาบ/สัปดาห์ ระยะเวลา/สัปดาห์ AUD บาท

INTENSIVE ENGLISH

 
35 12 WEEKS 3,864 96,600
    24 WEEKS 7,392 184,800หมายเหตุ:
 อัตราแลกเปลี่ยน เหรียญ เท่ากับ 25 บาท

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation