Kaplan International College

Country
United States of America
Region
Type

Kaplan International College USA
www.kaplaninternational.com

สถาบันห้ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และ บริการความช่วยเหลือน้องๆที่ต้องการพัฒนาภาษาและสถานที่ตั้งที่มีอยู่ในที่ ต่างๆทั่วโลกน้องๆจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเนื่องจากสถาบันได้ทำการเปิดการ เรียนการสอนมากว่า 40 ปีน้องมั่นใจได้เลยถึงความมีคุณภาพ ในด้านของหลักสูตรนั้นเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ Beginner to Advanced ไม่ว่าน้องๆจะมีเป้าหมายอะไร Kaplan International College สามารถนำน้องๆไปสู่เป้าหมายที่น้องๆต้องการได้ นอกจากนี้ยังมี วิธีการสอนที่ทันสมัย อาจารย์ที่มีความเป็นกันเอง ห้องเรียนที่มีความเป็นนานาชาติขนาดเล็ก

Academic Year and Semester

จะช่วยเปิดโลกทัศของน้องๆให้กว้างขึ้นหลักสูตรนี้จะตอบสนองความต้องการและ ความสนใจของน้องได้ครบถ้วนเพราะนอกจากการเรียนภาษาแล้วหลักสูตรยังผสมผสาน วิชาเลือกที่น่าสนใจ
  1. การเตรียมสอบ
  2. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  3. การฝึกงานที่ให้ประสบการณ์
  4. บริการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร

เทอม1
ทักษะแบบเข้มข้นในด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
รวมถึงวิชาเลือกต่างๆ
เช่น การออกเสียง การสนทนาในสถานการณ์ปัจจุบัน
เทอม 2 
ภาษาอังกฤษ+วิชาเลือก
หรือ English for Business 
หรือหลักสูตรเตรียมสอบ
+แนะแนวการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เทอม 3
การฝึกงาน 
หรือภาษาอังกฤษ + การฝึกงาน
หรือหลักสูตรเตรียมสอบ
+แนะแนวการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งหมดนี้ถือเป็นทางเลือกและโอกาสที่ดีสำหรับหลักสูตรนี้แต่หลักสูตรจะผันแปรตามความสามารถทางภาษาของน้องๆวิชาเลือกที่จะเปิดสอนขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ในแต่ละเมือง


Kaplan International College / New York
สถาบันตั้งอยู่ในย่านที่ได้รับความนิยมของศูนย์กลางทางธุรกิจตั้งอยู่บนชั้น ที่ 63 ของตึก Empire State พร้อมระบบคมนาคมที่ทันสมัยน้องๆสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมือง New York , และเมืองใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น New Jersey, Pennsylvania Connecticut and Massachusetts ประกอบไปด้วย ห้องเรียน 17 ห้อง, ห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ และ สามารถใช้บริการร้านค้า ธนาคารและร้านขายเครื่องดื่มได้ภายในตัวอาคารเลย
กิจกรรมยามว่าง ไปทัศนะศึกษายังเมืองใกล้เคียง ชมงานการแสดงต่างๆ ชมพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่รายล้อม เยี่ยมชมรูปปั้นเทพีเสรีภาพ และ ไทม์สแควร์ น้องๆจะเห็นความน่าตื่นเต้นของเมืองที่ไม่เคยหลับเลยจริงๆ
หลักสูตร คาบ/สัปดาห์ ระยะเวลา USD บาท
GENERAL ENGLISH 27 12 WEEKS 3,300 108,900
GENERAL ENGLISH 27 24 WEEKS 6,360 209,880


Kaplan International College / Boston

น้องๆจะได้เข้าชั้นเรียนภายในวิทยาเขตขนาด 100 เอเคอร์ของ Dean College ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ห้องสมุดและร้านขายหนังสือพร้อมบริการโรงอาหาร
กิจกรรมยามว่าง เดินท่องเที่ยวในไร่เที่ยวองุ่น ชมการแสดงละครเวที เดินเที่ยวที่ Freedom Trail เล่นสกีใน Vermont and New Hampshire 
หลักสูตร คาบ/สัปดาห์ ระยะเวลา USD บาท
GENERAL ENGLISH 27 12 WEEKS 3,300 108,900
GENERAL ENGLISH 27 24 WEEKS 6,360 209,880
 


Kaplan International College / Chicago

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Illinois Institute of Technology (IIT) เป็นสถาบันด้านการฝึกอบรมและงานวิจัยขนาดใหญ่น้องๆสามารถโดยสารรถไฟจากในตัว เมืองมายังวิทยาเขตได้น้องๆสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ไม่ว่าจะ เป็น ศูนย์กีฬา Keating ห้องสมุด Galvin ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
กิจกรรมยามว่าง ชมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ เช่น Chicago Bulls ขึ้นไปจุดสูงสุดของอาคาร Sears Tower ซึ่งสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา เที่ยวชม Magnificent Mile ของ Chicago ซึ่งมีทั้งภัตตาคาร ห้องแสดงศิลปะ และร้านขายเสื้อผ้าชั้นนำมากมาย
หลักสูตร คาบ/สัปดาห์ ระยะเวลา USD บาท
GENERAL ENGLISH 27 12 WEEKS 3,300 108,900
GENERAL ENGLISH 27 24 WEEKS 6,360 209,880


Kaplan International College / San Francisco

สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง San Francisco ห่างจาก Union Square เพียง 2 ช่วงตึกและอยู่ถัดมาจากทางเข้า Chinatown ตั้งอยู่บนชั้น 5 ของอาคารศูนย์กลางที่ทันสมัย
กิจกรรมและทัศนะศึกษา ล่องเรือไปยังเกาะ Alcatraz รับประทานอาหารนานาชาติมากมาย เที่ยวชม Museum Cartoon Art and Modern Art ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์น้องยังสามารถไปยังอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ Yosemite Wine Country, Lake Tahoe and Los Angeles ขับสะพานข้าม Golden Gate