รับรองเอกสาร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ เอกสารทางการค้า หรือเอกสารที่สำคัญอื่นๆ

Notary Public หรือ Notarial services Attorney จะต้องได้รับรองจากทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
และทนายความท่านนั้นต้องผ่านการอบรม ตามที่สภาทนายความกำหนด เท่านั้น 
 จึงสามารถทำคำรับรอง เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปยืนยันกับต่างประเทศได้  โดยไม่ต้องไปทำคำรับรองที่กงสุล
​ ทาง Click Education Consultant จัดทำคำรับรอง พร้อมคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ที่ต่างประเทศ
  ในราคาที่ไม่แพง หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 089-148-2699 ค่ะ