คุณโอ๋

K โอ๋ และ K หนึ่ง @ Kaplan Auckland NZ ขอบคุณ คุณวรรณ และคลิก เอ็ดดูเคชั่นมากค่ะ ที่ช่วยประสานงานและดำเนินการเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ รวมถึงเรื่องการจัดการวีซ่าให้เรียบร้อย รวมทั้งการติดต่อยังเป็นกันเอง จริงใจ และให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ขอบคุณจริงๆ ค่ะ
'โอ๋ - จริยาภรณ์ ชื่นชุมศรี