น้องราล่า

น้องราล่า High School ที่ Northcote College ประเทศ New Zealand