Australia News

พี่ๆมีข่าว Update ล่าสุดเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย มาฝากค่ะ

  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้สมัครที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าและหรือ เก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในกรุงเทพฯและเชียงใหม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
ใบสมัครออนไลน์จะต้องทำการนัดหมายสำหรับการเก็บข้อมูลอไบโอเมตริกซ์ เฉพาะหลังจากได้รับจดหมายแจ้งให้มาเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว
คำแนะนำในการนัดหมาย
1 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
2. หากคุณได้รับบาดเจ็บชั่วคราว มีการตกแต่งหรือเฮนน่าบนนิ้วของคุณ คุณควรรอจนกว่าการบาดเจ็บจะหาย / ตกแต่งหรือเฮนน่าลบออกก่อนวันนัดหมาย มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณได้อย่างถูกต้อง 
3. โปรดทราบว่าเฉพาะผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้เข้ามายื่นขอวีซ่า ยกเว้น บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเด็กที่มาพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือผู้สมัครที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือความพิการ
4. สามารถจองได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งหนังสือเดินทาง 
5. ใบสมัครจะไม่ได้รับการยอมรับจากศูนย์ยื่นวีซ่า หากชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับชื่อที่แสดงในใบนัดหมาย
6. หากคุณเป็นหนึ่งในกรุ๊ป หรือสมาชิกในครอบครัว ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องทำการนัดหมายแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นครอบครัว 4 คนที่มีผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คนคุณต้องนัดหมายแต่ละครั้งทั้งหมด 4 ครั้ง
7. สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางด้วยกัน (ตั้งแต่ 9 คนขึ้นไป) สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ทางโทรศัพท์ +662 118 7100 หรือส่งอีเมลมาที่ appointmentsagent.dibpth@vfshelpline.com เพื่อทำการนัดหมาย
8. กรุณานำใบนัดหมายนี้มาแสดงตามวันและเวลาที่นัดหมาย
9. กรุณามาถึงศูนย์ยื่นขอวีซ่า 10 นาทีก่อนเวลานัดหมาย
10. เวลานัดหมายคือเวลาที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ศูนย์ยื่นวีซ่า และไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับบริการที่เคาน์เตอร์ยื่นในเวลาเดียวกัน โปรดคำนึงถึงเวลารอคอยที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเมื่อคุณจองการนัดหมาย
11. หากคุณพลาดการนัดหมายในวันที่กำหนดระบบจะไม่อนุญาตให้คุณทำการนัดหมายใหม่หรือยกเลิกและคุณจะต้องนัดหมายใหม่หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง
12. คุณสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ในวันทำการถัดไป และสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น
อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//thai/schedule-an-appointment.html

เรียนต่อที่ออสเตรเลีย แค่มีวีซ่านักเรียนก็ทำงานได้ " น้องๆหลายคนอาจเคยได้เห็น หรือได้ยินประโยคแบบนี้ผ่านตามาบ้างตาม Internet หรือเพื่อนๆที่รู้จัก วันนี้ Click Education Consultant จะมาอธิบายรายละเอียดวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลียให้น้องๆได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ

ตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียนั้น นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถอนุญาตให้ทำงานได้ แต่จะถูกจำกัดช่วงชั่วโมงคือ สามรถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ 1 อาทิตย์ และต้องไม่ทำผิดกฎหมายของวีซ่านักเรียน หากนักเรียนคนไหนถูก Immigration พบว่าละเมิดกฎวีซ่าจริงๆ เช่น ทำเกิน 20 ชั่วโมง หรือผลการเรียนไม่พอตามที่ Immigration กำหนด ก็จะถูกพิจารณาเพิกถอนวีซ่าและส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุด

โดยกฎหมายวีซ่านักเรียนมีดังต่อไปนี้

8101 
ผู้ถือวีซ่าไม่อนุญาตให้ทํางาน Full Time ในออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องมี Work Permit เท่านั้นจึงสามารถทำได้

8105 
ผู้ถือวีซ่าสามารถทํางานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างภาคการศึกษา และไม่จํากัดชั่วโมงระหว่างปิดภาคการศึกษา

8202 
ผู้ถือวีซ่านี้จะต้องศึกษาในหลักสูตรที่ลงทะเบียนและสําเร็จการศึกษาและเข้าเรียนตามที่ immigration กําหนด ไม่น้อยกว่า 80%

8203-4 
ผู้ที่จะศึกษาในระดับ Master by research ต้องไม่เปลี่ยนหลักสูตร วิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการวิจัย จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากสถานฑูต

8206 
ห้ามนักศึกษาเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนภายใน 1 ปี (ในกรณีที่หลักสูตรหลักมีระยะเวลาเกิน1 ปีขึ้นไป)

8501 
นักเรียนจะต้องมีประกันสุขภาพตามที่กฎหมายออสเตรเลียได้กำหนด

8532
นักศึกษาที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีไม่ใช่นักศึกษาทุน และไม่ได้มีผู้ปกครองอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลรรย จะต้องพํานักในที่พักที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางสถาบัน หรือทางสถาบันจัดให้

8533 
นักเรียนต้องแจ้งที่อยู่ที่ออสเตรเลียกับทางสถาบันการศึกษาภายใน 7 วันหลังจากที่ไปถึง หากมีการย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ทางสถาบันทราบภายใน 7 วันทุกครั้ง ทางสถาบัน

ทั้งหมดนี่คือข้อมูลคร่าวๆ ที่ทางพี่ๆอยากจะให้ความรู้กับน้องๆที่สนใจอยากไปเรียนด้วยและทำงานด้วยที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ หากมีข้อสงสับเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 02-951-7483 หรือ 092-641-9479
line: clickeducation 
Email : info@clickeducation.net หรือ Click_edu@hotmail.com

พี่ๆทีมงาน Click Education Consultant ยินดีให้คำแนะนำค่ะ