USA News

ประเภทของวีซ่าในสหรัฐอเมริกา
วีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักจะสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ วีซ่าสำหรับอยู่อาศัยชั่วคราว เช่น วีซ่านักธุรกิจ , วีซ่านักท่องเที่ยว,วิซ่านักเรียน, วีซ่าคู่หมั้น เป็นต้น ส่วนอีกประเภท คือ วีซ่าสำหรับอยู่อาศัยถาวร การขอวีซ่าประเภทนี้ ผู้ขอต้องมีผู้ค้ำประกันหรือผู้อุปถัมภ์เป็นประชาชนสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนในสหรัฐอเมริกา

การขอวีซ่าประเภทนักเรียน จะเป็นกรณีการขออยู่อาศัยชั่วคราวโดยหลักจะเรียกว่า F-1-Visa โดยหลักการเริ่มทำวิซ่านักเรียนจะเริ่มจาก น้องๆเลือกสถาบันและหลักสูตรการศึกษาที่ต้องการ ติดต่อกับโรงเรียน เมื่อโรงเรียนตอบรับมาแล้ว น้องต้องมัดจำเงินบางส่วน และทางสถาบันจะส่งเอกสาร I-20 ซึ่งโดยหลักจะมีชื่อสถาบันที่รับน้องเข้าเรียน เลขโค้ดของสถานศึกษานั้น ชื่อผู้เรียน และหลักสูตรที่ลงเรียน เมื่อน้องๆได้รับเอกสารแล้ว ต้องตรวจสอบเอกสารที่ได้รับด้วยว่า ชื่อของน้อง หลักสูตร และรายละเอียดอื่นๆ ถูกต้องหรือไม่ เมื่อถูกต้องแล้วให้นำข้อมูลที่ได้ ไปกรอกฟอร์ม DS-160 ที่เว็บ https://ceac.state.gov/genniv/ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 200 เหรียญสหรัฐ หรือเรียกว่า SEVIS โดยจะต้องนำไปตัดบัตรเครดิตออนไลน์ที่เว็บ https://www.fmjfee.com/index.jhtml นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอ F-1Visa ให้กับประเทศไทยด้วย โดยต้องนำเงินไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาพร้อมแบบฟอร์มการจ่าย โดยจำนวนเงินที่ต้องชำระคือ 5,760 บาท เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งสองฝั่งแล้ว น้องๆจะได้เลขรหัส นำเลขรหัสที่ได้รับมากรอกในวิซ่าออนไลน์อีกครั้ง จึงจะนัดคิวสัมภาษณ์วีซ่าได้คะ

การเตรียมเอกสารก่อนเข้าสัมภาษณ์
น้องๆต้องเตรียมใบนัดสัมภาษณ์ ฟอร์ม DS-160 เอกสารเกี่ยวกับการเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งจดหมายรับรองทางการเงินว่าผู้เรียน สามารถเรียนและพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้จนกว่าจะจบหลักสูตร ซึ่งหากมีผู้สนับสนุนทางการศึกษา หรือเรียกว่า “Sponsor” ผู้เรียนต้องอธิบายได้ว่า ผู้สนับสนุน มีความเกี่ยวพันกับผู้เรียนอย่างไร เช่น บิดา มารดาญาติ หรือ นายจ้าง เป็นต้น

การเตรียมตัวในวันที่ถูกสัมภาษณ์
เมื่อถึงคิววันสัมภาษณ์ น้องๆควรแต่งกายสุภาพ เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว หรือกระโปรงนะคะ เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณาบุคลิกภาพของน้องๆขณะสัมภาษณ์ด้วยคะ นอกจากนี้คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน ระยะเวลาที่เรียน ทำไมถึงสนใจศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วคาดหวังว่าเมื่อจบแล้วจะกลับมาเมืองไทยทำอะไร ล้วนเป็นสิ่งที่น้องๆควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนเข้าสัมภาษณ์นะคะ

การเตรียมเอกสารขอวีซ่านักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจดูเหมือนมีขั้นตอนมากมาย แต่ความจริงแล้ว ถ้าน้องๆเตรียมเอกสารพร้อม เตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา และมีพี่พี่ทีมงานจากคลิกคอยให้คำแนะนำ การขอวีซ่าก็จะสำเร็จลงได้อย่างแน่นอนคะ หากมีข้อสงสัยสอบถามเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการเตรียมตัววิซ่า สามารถสอบถามพี่ๆทีมงานคลิก ที่ไลน์ไอดี clickeducation หรือโทร 085 912 2888 ได้ตลอดเวลานะคะ :)