U.K. News

Update ข่าวสารสำหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลาเกิน 6 เดือนนะคะ
ราคาตรวจ (IOM) เพื่อหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis – TB) จะขึ้นราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
โดยผู้สมัครอายุ 11 ปีขึ้นไป จะเป็นราคา 3,800 บาท และผู้สมัครอายุต่ำกว่า 11 ปี ราคา 500 บาท คะ
ทางพี่ๆทีมงานคลิกได้สรุปข้อมูลให้ดูในภาพด้วยนะคะ หากสนใจเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ
พี่ๆทีมงานยินดีปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสวัสดีคะ วันนี้พี่ดาจะมาแนะนำวีซ่านักเรียนของประเทศอังกฤษ ให้กับน้องๆที่สนใจไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษนะคะ
โดยหลัก วีซ่านักเรียนของประเทศนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคะ

1. Student Visa (Tier-4 Student Visa) สำหรับน้องที่สนใจไปเรียนในอังกฤษแบบเต็มเวลา ซึ่งต้องเป็นสถาบันที่ได้รับรองจากหน่วยงานทางการศึกษาของอังกฤษ และวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยจะมีเกณฑ์การให้คะแนนในวีซ่าด้วยนะคะ หรือที่เรียกว่า Points Based System (PBS) ซึ่งจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 40 คะแนน และผู้ที่ต้องการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ต้องได้คะแนนเต็มในจุดนี้นะคะ
โดย 40 คะแนนนี้ นักเรียนจะได้จากการพิจารณาเอกสาร อะไรบ้างคะ
การพิจารณาของสถานฑูต 30 คะแนนแรกมาจาก เอกสารตอบรับจากสถาบันที่น้องๆต้องการศึกษา หรือเรียกว่า Confirmation of Acceptance for Studies หรือ CAS No. คะ
10 คะแนนต่อมา มาจากการพิจารณาจดหมายรับรองฐานะทางการเงินที่ออกโดยธนาคาร โดยในบัญขีต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดในประเทศอังกฤษ และเงินจำนวนนี้ต้องอยู่ในบัญชีที่ยื่นขอวีซ่าไม่น้อยกว่า 28 วันทำการ และเอกสารนี้จะมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้
นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องมีผลวัดภาษาอังกฤษในระดับ B1 ซึ่งต้องผ่านการสอบจากสถาบันที่ประเทศอังกฤษยอมรับในมาตรฐานการสอบ เช่น British Council หรือ IDP คะ
ข้อดีของวีซ่าชนิดนี้ คือ น้องจะสามารถขอต่ออายุวีซ่าได้ในกรณีที่ต้องการเรียนต่อ และอาจจะทำงานพิเศษได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันนะคะ

2. Student Visitor Visa หรือ วีซ่านักเรียนอังกฤษ ระยะสั้น เป็นวีซ่าที่ให้น้องได้ไปเรียนในประเทศอังกฤษได้สูงสุด 6 เดือน และจะไม่สามารถขอต่อวิซ่าได้ในอังกฤษรวมทั้งไม่อนุญาตให้ทำงานทุกชนิดในประเทศอังกฤษ แต่วิซ่าชนิดนี้ผู้ขอไม่ต้องแนบผลการทดสอบทางภาษา

3. Extended Student Visitor Visa หรือวิซ่าสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาในประเทศอังกฤษนานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน เงื่อนไขจะเหมือนวิซ่านักเรียนอังกฤษระยะสั้น แต่ขยายเวลาการอยู่ในประเทศอังกฤษได้มากกว่าเท่านั้น

สรุปเอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนผู้ต้องการเรียนต่อในประเทศอังกฤษนะคะ
1. เอกสารยื่นยันวันนัดและเวลาสัมภาษณ์ หรือแสกนลายนิ้วมือ
2.แบบฟอร์มวิซ่าออนไลน์ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าไปกรอกได้ที่ www.visa4uk.fco.gov.uk/
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว (35*45 มิลลิเมตร) พื้นหลังขาว
4. Passport
5. เอกสารประวัติการศึกษา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. สมุดบัญชีธนาคารตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
9. หลักฐานที่พัก
10. หลักฐานการตรวจปอด หรือ Medical Certificate (IOM) ในกรณีที่เรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
สถานที่นัดแสกนนิ้วมือหรือสัมภาษณ์ คือ ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ UK Visa Application Center The Trendy Office Building, ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองเคยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 หากน้องๆสนใจที่จะไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ โทรถามพี่ๆ ทีมงานคลิกได้ตลอดเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ที่ไลน์ไอดี clickeducation หรือโทร 092-641-9479 ได้ตลอดเวลาค่ะ 

 
ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร ที่ใช้ทั่วโลกมายาวนานโดยมีวัตถุประสงค์ปรับการบริการด้านวีซ่าให้ทันสมัย
และรวมศูนย์การพิจารณาวีซ่าเข้าไว้ด้วยกันที่ศูนย์ใหญ่ประจำภูมิภาค ทั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับขั้นตอนการขอวีซ่าในกรุงเทพฯ
และเชียงใหม่ หรือมาตรฐานการให้บริการโดยรวมทั้งสิ้นการย้ายส่วนงานพิจารณาวีซ่าไปที่กรุงนิวเดลีจะเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อให้การพิจารณาวีซ่าไม่ต้องขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางการขอวีซ่าซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ และสร้างมาตรฐานการพิจารณาวีซ่า
ทั่วโลกให้เท่าเทียมกันมากขึ้น
UK Visas & Immigration to relocate Visa Decision Making Centre from Bangkok to New Delhi In June this year,
United Kingdom Visas & Immigration (UKVI) will relocate its visa decision making centre from Bangkok to New Delhi.
This is part of UKVI’s long-standing global strategy to modernise its visa operation and consolidate visa decision making
into large regional hubs. There will be no change to the visa application process in Bangkok and Chiang Mai,
or to overall service standards. The move to New Delhi will maximise the benefits of new technology that allows
for visa-decision making to be independent of the country of application. It will drive efficiency savings and
achieve greater standardisation of visa decisions around the world
ขอบคุณข้อมูลจาก
 
https://www.gov.uk/government/news/uk-visa-immigration-to-relocate-visa-application-centres-from-bangkok-to-new-delhi.th

 
 
สวัสดีคะ วันนี้ทางทีมงานคลิกมาอัพเดตวีซ่าประเทศอังกฤษกันนะคะ โดยปัจจุบัน กรณีน้องๆ ต้องการยื่นวีซ่านักเรียน tier 4

ทางสถานฑูตอังกฤษจะผ่อนคลายมาตรการลง โดยผู้ยื่นไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานทางการเงิน, ประวัติทางการศึกษา และ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อีกต่อไป

นับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป แต่การยื่นใบสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อในประเทศอังกฤษ น้องๆ ยังต้องเตรียมเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนดนะคะ

ให้การเรียนอังกฤษเป็นเรื่องง่าย สอบถามข้อมูลเรียนต่อประเทศอังกฤษที่ 02-951-7483 หรือ line Id: clickeducation ตลอดเวลา ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝงค่า

#study uk #เรียนนอก #tier 4
Website www.clickeducation.net
E-mail info@clickeducation.net